Flipkart.com

Sunday, 12 February 2012

Before and After

Girl Friend : "Chand Kahan Hai..???"
Boy Friend : Do Jagah, Ek Tum Aur Ek Upar....
..
..
After Marriage:
..
Girl Friend (now wife) : "Dear Chand Kahan Hai..??"
Boy Friend (now husband) : "Andhi Hai Kya..???? Upar Dikhai Nahi Deta...Wo.. Upar Kya Tera Baap Torch Le Ke Khada Hai.....????????????????????????????"

No comments:

Post a Comment